Blommor och bin

Lyckorna Golfbana är en omvittnat en naturskön bana och ska naturligtvis också vara biologiskt hållbar. Med det som utgångspunkt har resan mot miljöcertifiering påbörjats.

Liten rabatt hjälper till

 Hösten 2021 grävde Klubbkommitténs medlemmar en ny rabatt vid 18:onde green. Nu till våren har det så planterats sedum, backtimjan, salvia, fetbland, julros, nävor och andra växter.

Allt för att locka insekter och bidra till den biologiska mångfalden.

På väg mot miljöcertifiering

Nu har klubben haft besök av miljökonsult André Dabolins från Calluna. Med på mötet var representanter från styrelsen, ban- och klubbkommittén, banpersonal samt markägare.

🦋 🐝 André visade förslag på hur vi kan skapa goda levnadsmiljöer för pollinerande fjärilar och bin på vår natursköna bana. Här finns goda möjligheter att även med enkla medel göra en viktig insats för den alltmer hotade biologiska mångfalden.


🦋 🐝 På bilderna visas några lämpliga platser där projektet kan implementeras. Exempelvis kan man skapa yteffektiva insektshotell genom att borra hål i befintliga stubbar. Utmed hål nio finns en långsträckt gräsyta som med rätt skötsel kan omvandlas till en artrik blommande äng. Dessutom fick vi veta att vissa sorters bin trivs utmärkt i våra bunkerkanter, särskilt om bunkrarna är placerade i söderläge och kantskärs på rätt sätt. För den orolige sandbesökaren kan det tilläggas att det enbart rör sig om fredliga solitärbin.


Hur projektet fortlöper kommer ni att kunna läsa om på våra sociala medier framöver.

Vid frågor kontakta Lisa Willman eller Magnus Kreutz i Bankommittén.