Nu slopas banan om

Blir det fler eller färre slag för golfrundan? Om några veckor vet vi svaret, när Lyckorna GK har slopats om.

slopemätning

slopemätning

Har nya ettan och åttan gjort det svårare att scora? Men kanske hål 14 blivit lättare? Det kommer den nya slopemätningen ta hänsyn till, men också förändringar som gjordes för många år sedan, när högruffarna försvann.

Vi slopar om vart tionde år, berättar Per Alexanderson, när han åker runt med sina kollegor Torgny Dahlqvist och Karin Månsson. Gruppen arbetar med banorna i Västergötland och Bohuslän/Dal. Till sin hjälp har de datorer, GPS, kartor, egna upplevelser och ideella medarbetare från Lyckorna - Anders Linder och Pelle Florén.

De senaste banorna vi slopade om, där förlorade man slag, förklarar Per. Banorna hade gjorts lättare under åren för att kanske göra dem roligare att spela.

Slopen handlar om att få en så rättvis golf som möjligt. En spelare ska kunna försvara sitt handicap också om man spelar på en annan bana. Banvärderingen bygger på en sammanvägning av längd- och svårighetsfaktorer. Den effektiva spellängden påverkas av hålets längd, höjdskillnader mellan tee och green, existerande dogleg, rullförutsättningar och vindförhållanden.

Detaljerna som tas hänsyn till är topografin, fairway, ruff, bunkrar, out-of-bounds, vattenhinder, träd och green. Även psykologi värderas och är en funktion av de övriga svårighetsfaktorerna.

Man utgår från en fiktiv normbana, förklarar Per. En scratchspelare på herrsidan antas slå ett fullt slag från tee på 225 meter, scratchdam 192 meter, bogeyherre 183 meter och bogeydam 137 meter.

Innan gruppen kom till Lyckorna har de fått alla mått uppmätta, de kan också ha testspela banan innan. En förutsättning är nog också att gruppen är bra golfare, så de vet vad de talar om. (Per har varit scratchspelare, Karin, hcp 5 och Torgny 12).