Företagare - utveckla ditt varumärke tillsammans med oss!

På Lyckorna ser vi dig som företagare som VIP-kund! På golfbanan hoppas vi att du kan knyta nya kontakter med kunder, leverantörer och medarbetare. Under rubrikerna till höger finns information om nätverket Lyckorna Partners och om aktiviteter som förhoppningsvis kommer igång igen när smittspridningen klingat av.