Greenfee

Rådande förhållanden, antalet MUA, banans kondition etcetera kan innebära reducerad greenfee. 29.5 - 2.7 är greenfee 650:- Före kl 08.00 och efter kl 18.00 är greenfee 550:- Ordinarie greenfee syns i tabellen nedan, samt övriga rabattgrupper och regler. Information om reducerad greenfee lämnas av klubbens receptionspersonal och anslås på informationstavla vid självbetjäningsdisken som finns på övervåningen i klubbhuset.. Det går alltid att boka tider på Lyckorna golfklubb via golf.se eller genom att kontakta klubben på tel 0522-20176 eller e-post: info@lyckornagk.se

Aktuell greenfee Lyckorna golfbana 2023

 

Ordinarie

greenfee

18 hål

Lågsäsong

Mars t.o.m. 28 maj

4 september t.o.m. sista oktober

Högsäsong

Juni, Juli Augusti

Pay & Play

9 håls

korthålsbana

  mån-tors fre-sön alla dagar alla dagar
Före 08.00 400 500 600 150/75
08.00 - 18.00 500 700 750 150/75
efter 18.00 400 500 600 150/75

 

Vill du spela 9 hål?

Greenfee 400 kr

 

Alla priser inklusive 6 % moms.

Greenfee vid tävling

Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 350 kr per person. För tävlingar där spelformen är greensome eller foursome är greenfee 250 kr. För tävlingar som sträcker sig över flera dagar erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen.

Rabatter

Junior betalar halv avgift. Juniorer inom BDGF spelar gratis på Lyckorna GK.

Gäst som spelar med medlem i LyGK har 50 kr rabatt på stora banan på ordinarie avgift.

Rabatt inom BDGF. Lyckorna GK är anslutna till greenfeeöverenskommelsen både under låg och högsäsong. Läs mer här!

Frikort accepteras vid ett speltillfälle per år (18 hål) samt enligt regelverket för respektive kort, GAF, SGA, PGA, SGF, BDGF. Kontakta alltid klubben för ett godkännande.
Observera att inga frispelskort accepteras vid tävling.

Pay & Play avser dagsgreenfee, spela hur mycket du vill under en dag. Alla juniorer upp till 21 år betalar halv greenfee.

 

Alla priser inklusive 6 % moms.

Klubbsamarbeten 2023

Holma GK. Fullvärdiga medlemmar i Holma GK betalar 350 kr i greenfee. 

Gullbringa GCC. Fullvärdiga medlemmar erhåller 100 kr rabatt vardagar alla tider och helger vid start efter kl. 15.00.

Fyrklöverrabatt: För fullvärdig medlem i Torreby, Onsjö och Koberg gäller måndag - fredag 300 kr samt lördag, söndag samt helgdag 350 kr vid spel på stora banan

Bästkortet (Gullbringa GCC, Tjörns GK, Lyesgården GK och Stenungsunds GK) har sex fria rundor (kostnad 2 200 kr). Kan ej nyttjas lör- sön- och helgdagar mellan 8-12.
Fullvärdiga juniorer i de anslutna klubbarna spelar fritt (max 2 tillfällen/säsong).

 

Bokningsregler och avbokningspolicy

Bokningsregler

Ankomstregistrering av bokad tid sker i vår reception eller via On Tag app. Visa hänsyn och bekräfta din ankomst så att så många som möjligt kommer ut och får spela på banan.

Bokningar kan bokas 2 veckor i förväg. Vid större gruppbokningar kontakta shopen tel. 0522-201 76 eller via e-post: info@lyckornagk.se

En- och tvåbollar paras ihop vid hög beläggning
Vi förbehåller oss rätten att para ihop bollar när det är hög beläggning på banan. Det innebär att bokade en- och två bollar kan flyttas 10 eller 20 minuter framåt i tiden. Syftet med detta är att förbättra beläggningen och få ett jämnare flyt på banan. Vänligen håll tempot på banan.