Fler som gör mindre hellre än få som gör mer!

Lyckorna GK är en levande förening med många frivilliga som är med och hjälper till. Arbetet organiseras i kommittéer som samverkar sinsemellan samt med klubbens ledning och styrelse. Varje kommitté har en uttalad kontaktperson i styrelsen, läs vem som är respektive kommittés kontaktperson under fliken organisation.