Herrseniorkommittén

Välkomna att vara med på Herrgolfen 2023!

Anmäl dig till Connie Wahlskog, <wahlskog@outlook.com>

och till VSOP, så kommer du med i lottningen.

Starttider 12.30 - 13.40, torsdagar