KLUBBKOMMITTÈN LYCKORNA GK

Klubbkommitténs mål är att alla ska känna sig välkomna på Lyckorna GK!
Vi jobbar för att alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i att skapa en trivsam miljö i och kring vårt klubbhus.

Kommittén anordnar och samordnar en rad olika aktiviteter under året och vi tar tacksamt emot hjälp,
kontakta någon av oss (klicka här) om du har önskemål eller frågor.

 Vi vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt oss under året!

Varma hälsningar  
Mona, EvaLena, Pelle, Jan-Ole, Ulla, Malin, Agneta, Britt & John