Paragolf

Välkommen till en idrott som funkar för alla! Oavsett om du har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan golfen förbättra din livskvalitet! Lyckorna GK har en lång tradition av aktiviteter och deltagande både lokalt och nationellt. Klubben har som mål att göra golf tillgängligt för alla och vi ser Paragolf som en naturlig del i vår verksamhet.

-Träningsgruppen, varje torsdag kl 17.00 – ca 19.00