Regel- och Handicapkommittén

Kommitténs uppdrag är att:

  • justera handicap efter behov
  • förtydliga banmarkeringar
  • ansvara för lokala regler
  • ansvara för tävlingsvillkor
  • genomföra årlig (enskild) handicaprevision