Lyckorna deltar i Vision 50/50

Vision 50/50 är ett projekt som drivs av Svenska Golfförbundet i syfte att öka andelen flickor/kvinnor inom golfen. Vi vill öka antalet kvinnor i klubben och vill skapa en miljö som är inkluderande och trivsam. Vi tror att om våra medlemmar, oavsett kön, känner att de är "en i gänget" så ökar gemenskapen och därmed också trivseln. Det gör Lyckorna till en klubb som man vill fortsätta vara medlem i.

Ett viktigt förändringsarbete!

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Lyckorna GK deltar i ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. I maj 2017 gick vi, som en av de första klubbarna i Sverige, in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. 

Vi på Lyckorna har som målsättning att förutom att öka andelen kvinnor i klubben skapa en inkluderande och trivsam miljö. Vi tror att om våra medlemmar, oavsett kön, känner att om de är en i gänget så ökar gemenskapen och därmed också trivseln. Det gör Lyckorna till en klubb där man vill vara och stannar kvar stannar kvar som medlem.

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf