Styrelse

Här presenteras styrelsen på Lyckorna GK. Styrelsen arbetar med utvecklingen av golfklubben med fokus på övergripande strategiska frågor. Sammanträden äger rum en gång per månad. Som medlem i Lyckorna GK kan du hitta protokoll från styrelsemöten och andra viktiga dokument under fliken medlemssidor. Vi behöver fler som engagerar sig i klubben, känner du någon som är lämplig för framtida styrelsearbete, kontakta någon i valberedningen.

Anders Nilsson

Ordförande

Kontaktperson för frågor kring Lyckorna Golfklubb samt Lyckorna Golf AB. 

Kontaktperson för frågor kring träning, juniorer och paragolf.

 

Magnus Kreutz

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring bana och fastigheter. Ordförande i bankommittén

 

Nichlas Blomqvist

Nichlas Blomqvist

Nichlas Blomqvist

Ledamot

Kontakt för frågor gällande ekomoni

 

Joel Eriksson

Ledamot

Kontaktperson för frågor kring tävlingar (herr, dam, paragolf)

 

Anne Falck

Ledamot

Kontakt för frågor kring miljö och seniorer (herr, dam och veteran)

Agneta Riddar

Adjungerad ledamot

Kontaktperson för frågor kring information.