Aktuellt för Veteranerna

REGELSNACK

Regelsnack 20 mars

Pelle o Fia Florén informerade ca 60 veteraner om nyheter i golfreglerna 2023 och friskade upp minnet om de gamla

 

Tack för en nyttig genomgång och kul att så många intresserade var på plats

REGELVANDRING 2 april

Bohuslän Dals Golfdistriktsförbund anordnar i samarbete med distriktets golfklubbar under våren 2023

”REGELVANDRINGAR”

för alla intresserade.

-Vi tar dig med på en vandring på golfbanan och illustrerar olika regelsituationer.
-Vi diskuterar markeringar och hur de påverkar dina valmöjligheter -Du tar upp de frågor och funderingar du har.

När och var: 

Söndag 2 april 2023 10:00-12:30 Dagsholms Golfklubb Kläder efter väder. Vi kommer att vara ute.

Kostnad:

Ingen avgift.
Om du vill ha fika tar du med det själv.

 Litteratur:

Regler för golfspel 2023
Ladda gärna ner ”regelappen” så att du har reglerna tillgängliga i din telefon om du inte har en bok.

Anmälan:

Till Fia Florén per mail senast 2023-03-27. fia_floren@hotmail.com

Ange namn, om du vill ha regelbok och mailadress till alla som anmäls.

Har du frågor ring
Välkomna önskar BDGF:s Regelkommitté genom

Fia Florén Pelle Florén 070-377 68 82,  070-377 68 81

Regeländringar 2023

NYA REGLER

Några ändringar i golfreglarna har införts fr.o.m 2023. Se under fliken "Golfregler 2019 o 2023"

 

Vintertouren

Må - On - Fr

Lottning 09:30

Spel med lite grön matta, hämta den i förväg. 

1 till 18e green, 10 , 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

HÖSTMÖTE 2022

Den 3 oktober avhölls höstmöte med ca 60 närvarande veteraner.

Prisutdelning för dagens Texas Scramble: Segrare Claes Haglund, Anne Falck, Sven och Dana Stålblad.

Ann-Christine informerade om att Vintertouren börjar när vintergreenerna tas i bruk, det blir spel på 12 hål med mattstumpar.

Den 12 dec hoppas vi kunna återuppta tradionen med Luciagolf.

Vi räknar med att under vintersäsongen ordna regelkurs samt utbildning i GIT för medlemmar som är intresserade av att hjälpa till som tävlingsledare.

Hur får vi fler deltagare på våra veterantävlingar nästa säsong? Önskemål framfördes om att tävlingar ska hållas varje vecka under sommarsäsongen (undantag juli), individuell anmälan till parspel,  samt att  de tävlingaansvariga i kommittén lägger upp ett varierat o genomtänkt program. Önskvärt att vi som spelar tävlingar försöker få med någon vän.

Vi har nu ett tävlingsutbyte med Uddevalla GK och Stenungsunds GK. Dessutom har vi ett banbyte med Tjörns GK. Önskemål framfördes om att försöka få till stånd ett utbyte även med Dagsholms GK.

Janne Andreasson valdes in i kommittén som i övrigt består av Ann-Christine Fagerberg, Ilse Karlsson, Lars Magnusson och Kalle Nilson.

Staffan von Essen informerade om att banan kommer att slopas om i juli-aug 2023.

Arne Jönsson höll prisutdelning för säsongens matchtävling. Stora Matchpriset vanns av David Loader före Claes Haglund och Lilla Matchpriset togs hem av Lars Magnusson med Alf Ehnebom på andra plats. Årets Hederspris gick till Pelle Niclasson för generös inbetalning av tävlingsavgiften.

Vi efterlyser fler damer till Matchtävlingen nästa år!

Anne Falck fick iuppdrag att formulera ett motionsförslag till klubbens årsmöte. Motionen skall gälla en tidsplan för ombyggnad av tee 41 samt att tee 41 även slopas för äldre herrar (90+)

 

 

VETERANERNAS VERKSAMHET

All veteranverksamhet 2022 finns under fliken "Verksamhet".

 

GOLFREGLER

Lite information om golfreglerna, som började gälla 2019, finns här på hemsidan under veteranerna/Golfregler 2019.

 

Det finns en ”hjärtstartare” (defibrillator) uppsatt på väggen intill terminalen i klubbhuset. Enkel bruksanvisning i väskan.