TÄVLINGSVILLKOR

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler.

För Tävlingskommitténs (TK) tävlingar

Anmälan till tävling kan ske på följande sätt:

 1. På ”Min golf” på www.golf.se
 2. Via vår hemsida www.lyckornagk.se/tävla
 3. Per telefon 0522 –20176 till shopen
 4. Per mail till shopen info@lyckornagk.se
Klassindelning i tävlingskommitténs tävlingar 
Klass A+8,0 – 12,1
Klass B12,2 – 21,1
Klass C21,2 – 36,0
Klass D36,1 – 54,0
Klassindelning i veterantävlingar 
Klass A+8,0 – 17,0
Klass B17,1 – 24,9
Klass C25,0 – 36,0
Klass D36,1 – 54,0

Justering av handicapen inom klasserna och antal klasser specificeras i varje tävling och varierar från gång till gång.

Handicapgräns

Vid vissa tävlingar kan handicapgräns förekomma.

Högsta tillåtna handicap betyder att spelare med högre handicap än den angivna får  delta i tävlingen, men ej tillgodoräkna sig mer än den högsta tillåtna handicapen.

 • Handicapgräns är den högsta respektive lägsta handicap som krävs att spelaren skall ha för att ha rätt att delta i en viss tävling.
 • Spelhandicap: Tilldelade slag vid olika spelformer: 
 • Singeltävling: Full spelhandicap. 
 • Foursome: 50% av den sammanlagda spelhandicapen. 
 • Greensome: 60% av den lägre + 40% av det högre spelhandicapet, adderas och avrundas. 
 • Fyrboll: 90 % av respektive spelares spelhandicap.

Senaste anmälningstillfället är, om annat inte framgår, kl.16.00 TRE DAGAR före tävlingsdagen.

Önskemål om tidig eller sen start: Spelare kan begära tidig eller sen start vid anmälan. Spelaren kommer att lottas tidigt eller sent i sin klass/startgrupp.

Bindande anmälan

Anmälan är bindande – dvs. om man inte före anmälningstidens utgång tar tillbaka sin anmälan till tävlingen är man skyldig att betala anmälningsavgiften oavsett om man spelar eller inte. De beräknade anmälningsavgifterna vid anmälningstidens utgång ligger till grund för beräkning av prisbordets omfattning.

Anmälningsavgifter

Vid av tävlingskommittén anordnad tävling och där annat ej anges: 

Foursome, Greensome, Fyrboll 18 hål 300:-/par, 36 hål 300:-/par 

Singeltävling 18 hål 150:-, Singeltävling 36 hål 250:-
(V.S.O.P 18 hål 100:-)

 1. Anmälningsavgifter för Damtävlingarna, Juniortävlingarna och Veterantävlingarna – kontrollera vid anmälan!
 2. För vissa tävlingar och tävlingarna i Lyckornaveckan gäller särskilda anmälningsavgifter – kontrollera vid anmälan! 

Om du ångrar dig

Om du ångrar dig kan du ta tillbaka din anmälan genom att avanmäla dig på ”Min golf” eller genom att ringa 0522 – 20 176 före anmälningstidens utgång, vanligtvis kl.16.00 TRE dagar före tävlingsdagen.

För veterantävlingar gäller kl. 12.00 TRE dagar före tävlingsdagen.

Uteblivande från tävling 

Spelare som uteblir från start i en tävling eller avanmält sig efter anmälningstidens utgång, är skyldig att betala anmälningsavgiften. Obetald anmälningsavgift innebär avstängning från tävling tills skulden är reglerad.

Handicapkontroll 

Kontrollera regelbundet din Exakta handicap på ”Min golf”. Kontrollera hcp som står på scorekortet innan start i en tävling.

Deltagarantal 

Understiger antalet deltagare i en klass fyra kan denna utgå. Tävlingskommittén kan dock göra undantag från denna regel exempelvis i klubbmästerskapstävlingar.

Antalet deltagare i lagtävlingar är begränsat enligt följande: 

Lyckornaveckan 180 spelare Övriga tävlingar 150 spelare.

Då antalet spelare är begränsat gäller följande


Handicaptävlingar

Maximalt antal startande är 90. När anmälningstiden gått ut får de 90 först anmälda delta i tävlingen.

Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter när de anmält sig.

Scratchtävlingar

Maximalt antal startande 90. 

Anmälan kan ske fram till anmälningstidens utgång. De 90 med lägst hcp får delta. 

Vid återbud erbjuds de övriga anmälda spelarna plats i tur och ordning efter exakt hcp.

Avgörande vid lika resultat 

Vid hcp-tävling: Spelhandicapmetoden, d.v.s. lägst spelhandicap går före. 

Vid scratchtävling: För att utse segrare, samma resultat vid scratchtävling, gäller särskiljning genom särspel ”hål-för-hål”. Särspel sker på hål 1-17-18. Övrig särskiljning, om sådan krävs, sker med ”Matematiska metoden”. 

Speltempo 5.6a

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål.

En spelare kan tillåtas ett kortare avbrott av speciella skäl.

 • när spelaren begär hjälp från domare eller tävlingsledning
 • när spelaren blir skadad eller sjuk
 • när det finns något annat gott skäl.

Plikt för brott mot Regel 5.6a

 • Plikt vid första överträdelsen: Varning
 • Plikt vid andra överträdelsen: Matchspel och slagspel, ett slags plikt
 • Plikt vid tredje överträdelsen: Matchspel: förlust av hål. Slagspel Allmän plikt
 • Plikt vid fjärde överträdelsen: Diskvalifikation
 • Om spelaren fördröjer spelet mellan två hål på ett orimligt sätt, läggs plikten på nästa hål.

Spel från  Tee 61, 58, 55, 49 resp. Tee 41

Tee i handicaptävlingar. 

Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Vilket innebär att herrar kan välja mellan 61, 58, 55, och 49. Damer kan välja mellan tee 58,  55, 49 och 41. 

Önskemål om tee skall anges vid anmälan.

Är det inte möjligt att välja tee vid anmälan, är den aktuella tävlingen undantagen från ovan.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och  lämnat platsen för inlämning. Detta ska ske utan dröjsmål.

Priser 

Priser avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren eller dennes ombud.

Om pristagaren inte utsett något ombud läggs priset åt sidan och det är upp till pristagaren att söka upp tävlingsansvarig för att hämta ut sitt pris. 

Prisutdelning skall om möjligt ske efter att varje klass spelat färdigt.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Greenfee vid tävling 

Greenfee vid tävlingar på Lyckorna GK är 400kr per person. För tävlingar där spelformen är greensome eller foursome är greenfee 300 kr. För tävlingar som sträcker sig över flera dagar, erläggs endast greenfee för första tävlingsdagen.

Vid tävling gäller följande rabattkort, frikort och överenskommelser:

Bästkort, den inom BDGF överenskomna rabatten för fullbetalande medlemmar. Fri greenfee för juniorer inom BDGF, juniorer utanför distriktet har 50% rabatt på ordinarie greenfee. OBSERVERA att undantag förekommer, kontrollera alltid vid anmälan!
Observera att SGF introduktionskort, BDGF introduktionskort, GAF kort, PGA-kort, SGA-kort inte gäller vid tävling på Lyckorna GK.
Endast en typ av rabatt kan utnyttjas vid varje tillfälle.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid behov genomföra ändringar i tävlingsvillkoren och tävlingsprogrammet.